Real estate Balaton
Phone: +36 70 526 1126 E‑mail: 
Huizen> 200.000 €AppartementenBouwgrondZakelijk onroerend goed

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De beheerder van de website tracht de inhoud van deze website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De beheerder verschaft de inhoud van deze website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De beheerder is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

De beheerder mag deze website naar eigen believen en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De beheerder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enige verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de beheerder niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige aan deze website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen enkele bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van deze website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Eenieder is zelf verantwoordelijk voor al hetgeen men vanuit de webpagina verzendt.