Real estate Balaton
Phone: +36 70 526 1126 E‑mail: 
Huizen> 200.000 €AppartementenBouwgrondZakelijk onroerend goed

Overdrachtsbelasting:

In Hongarije dient over de aankoop van onroerend goed overdrachtsbelasting (in Belgie het schrijfgeld) betaald te worden. Het perecentage is 4 %, en dient na enkele maanden na de aankoop betaald te worden. Onze advocaat stelt u hiervan op de hoogte.

Winstbelasting bij verkoop:

In Hongarije is winst door verkoop van onroerend goed belast. De regeling houdt in, dat bij verkoop van een als woonhuis geregistreerd onroerend goed binnen 5 kalenderjaren na aankoop u een percentage van 16% van het verschil tussen aankoopprijs en verkoopprijs moet betalen, minus alle onderhouds-en verbouwingskosten en gedane investeringen in het Huis in Hongarije. U dient dit uiteraard met rekeningen te kunnen bewijzen. Overigens daalt het belastbare bedrag met de jaren: bij verkoop na 1 jaar betaalt men de voledige belasting (16%) over gemaakte winst, na 2 jaar betaalt men nog 90% van 16% van de winst, na 3 jaar betaalt men nog 60% van de 16% winstbelasting en na 4 jaar nog maar 30 % van de 16% winstbelasting. De winst is onbelast na een periode van 5 jaar.

Winst uit verhuur:

Indien men een pand zou verhuren in Hongarije, en men is in Belgie of Nederland belastingplichtig dan dienen de inkomsten opgegeven te worden bij de fiscus. Als men reeds inkomsten heeft in Hongarije en ook belastingplichtig is in Hongarije, moet men in Hongarije belasting te betalen. Een belastingverdrag tussen Hongarije en Nederland alsook tussen Hongarije en Belgie voorkomt het betalen van dubbele belasting.

Wij adviseren u altijd zich bij de Nederlandse c.q. Belgische fiscus te informeren, daar fiscale wetgeving kan veranderen.